Ruth: Een loflied voor een sterke vrouw – zondag 9 mei 2021

Deze en andere opnames zijn ook te zien via YouTube.