foto 1

Ichthus Evangelische gemeenschap is een evangelische gemeente met ruimte voor de gaven van de Heilige Geest en heeft het karakter van een familie. De gemeente telt ongeveer honderd leden en herbergt naast de Nederlandse diverse andere nationaliteiten, waaronder Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse.
In het begin van de jaren tachtig bezocht een groeiend aantal inwoners van Etten-Leur de samenkomsten van de Evangelische Gemeente Roosendaal (EGR). Zo ontstonden enkele huisgroepen in Etten-Leur.  Na aanvankelijk eens in de maand samenkomsten te houden in het Trouwkerkje, zond de EGR eind september 1986 twee oudsten naar Etten-Leur om leiding te geven aan de nieuw ontstane gemeente Ichthus.
De gemeente huurde enkele jaren een bovenzaal in schouwburg de Nobelaer en besloot in 1997 een eigen pand aan te schaffen. We zijn dankbaar dat we sindsdien onze eigen gebouw met grote  samenkomstzaal en aparte kinder- en jeugdruimtes tot onze beschikking hebben voor zondagse diensten en bijeenkomsten en activiteiten op andere dagen.