Wat kunnen we leren uit o.a. Efeze 3 en 4? – zondag 30 mei 2021

Deze en andere opnames zijn ook te zien via YouTube.