Overwin het kwaad – zondag 25 oktober 2020

 Deze en andere opnames zijn ook te zien via YouTube.