Voorbeeldig geloof – zondag 23 augustus 2020

De volgende liederen zijn tijdens deze preek aangehaald:
Goodness Of God | Bethel Music
Good Good Father | Chris Tomlin

Deze en andere opnames zijn ook te zien via YouTube.