De wapenrusting – zondag 21 juni 2020

Deze en andere opnames zijn ook te zien via YouTube.

De wapenrusting uit Ef. 6: 10-18 en Johannes 14: 8 t/m 14
Een machtig wapen tegen C19 is God kennen.

Volg Hem in geloof en vertrouwen. Daar is Gods wapenrusting voor.

Kies de juiste opstelling.
Ken de strategie van de vijand.

De gordel van de waarheid. Daaruit denk je en leef je. Breng elke leugen aan het licht door je Vader in de Hemel te gehoorzamen zoals Jezus Hem gehoorzaamd heeft in Zijn licht. (Ps.36:10)

Het pantser van de gerechtigheid. Gerechtigheid is handelen naar Gods wil (Onze Vader) en doen wat goed is in Gods ogen.

De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. (Efeziërs 6:15).

Het schild van het geloof. (Efeziërs 6:16,). Dit deel van de wapenrusting is doorslaggevend.  Het is de sleutel tot overwinning. Het is de kraan waardoor Gods zegen en kracht stroomt om vijandelijke brandende pijlen te doven.

En neemt de helm des heils aan …” (Efeziërs 6:17). De helm van je verlossing is bedoeld om je hoofd, je gedachten en je hersens, te beschermen, Joh. 14 vers 14. Als je je brein openzet voor afgunst, of twijfel aan je redding kan de rover uit Joh 10:1 z’n gang gaan.

Het zwaard des Geestes. ” Het zwaard is het Woord van God.” (Efeziërs 6:17). Train je als gelovige in het gebruik van Gods Woord. Dat is je geestelijk archief van Bijbelse waarheden tegenover de listige aanvallen van satan. Dit zwaard van de Geest is het ultieme strijd- en aanvalswapen. De focus ligt bij je innerlijke geestelijke strijd. Psalm 119:9,10

Stel je op in Christus. Johannes 14 is de bevestiging dat Jahwe, Jeshua, (Hasjem) je ziet en kent. Hij wil en zal je leiden door Zijn heilige wil. (Matt. 6: 9-15) Laten we Hem in stilte danken vanuit ons hart.