Pasen – zondag 12 april 2020

Romeinen 6:4
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.

1 Korintiërs 15:14
En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof.

1 Korintiërs 15:17
17 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden.

Romeinen 10:9
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Romeinen 8:11
En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

1 Korintiërs 6:14
En God heeft niet alleen de Heere opgewekt, maar zal ook ons opwekken door Zijn kracht

Bijbellezing (slot van Paasboodschap)
Psalm 27: 1-5 en 13-14

Deze opname is ook te zien via YouTube.