Laatste nieuws

Wie zijn wij?

Elke zondagmorgen hebben we om 10.00 uur samenkomst. We zingen, bidden en lof prijzen de Heer en drinken daarna samen koffie. Mogen we jou ook welkom heten  binnenkort?

Ichthus Evangelische Gemeente
Dreef 52-54
4875 AC Etten-Leur

  • Elke maandagavond 17.30 uur Alpha studie
  • 04 december avondmaalsdienst o.l.v. Rien & Kitty van Dartel
  • 11 december samenkomt met Arthur/Corinne de Groot
  • 17 december samenkomst met Jeremie de Groot
  • 25 december GEEN in Ichthus, maar u bent welkom in De Baai om 10.00u waar ons aanbiddingsteam zal dienen.

© Copyright - Ichthus Etten-Leur